Anketa je anonymní, vhodná k hlasování o věcech, o kterých rozhoduje vedení SVJ na základě Vášeho názoru. Hlasování v anketě nenahrazuje rozhodování shromáždění ve věcech, o kterých podle zákona či stanov rozhoduje shromáždění. Každý člen SVJ hlasuje váhou podílu jeho jednotky (nebo jednotek). V případě společného vlastnictví hlasuje za jednotku pouze společný zástupce (označený v tabulce členů).