Každý člen SVJ má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. Má-li vlastník více jednotek ve vlastnictví či spoluvlastnictví, je pro správné započítání celkového podílu hlasu nutné, aby byla jeho e-mailová adresa uvedena u všech jeho vlastněných/spoluvlastněných jednotek. V případě spoluvlastnictví jednotky může v souladu s § 1185 NOZ hlasovat za jednotku pouze společný zástupce (označení provedete v tabulce členů). Okamžikem prvního odhlasování již nelze dělat úpravy, je však možno změnit lhůtu pro hlasování. Kdykoli pak máte možnost na hlasování znovu upozornit vlastníky, kteří doposud neodhlasovali. Podklady pro hlasování lze členům doručit v rámci e-mailového upozornění pomocí URL odkazu na uložený soubor v dokumentech.
Jmenné hlasování

Hlasování per rollam 06/2021

Hlasování bylo ukončeno.

„Vlastníci schvalují účetní závěrku za rok 2020“ (účetní závěrka je vyvěšena na webových stránkách společenství https://webdomu.cz/svjkd/dokumenty, popř. k nahlédnutí po předchozí domluvě v místnosti výboru SVJ v 365.

Pro (6 hlasů, 15,20 %)
Proti (0 hlasů, 0,00 %)
Zdržuji se hlasování (1 hlas, 2,50 %)

„Vlastníci schvalují možnost hlasování mimo zasedání shromáždění (formou per rollam) do konce roku 2022, pokud epidemiologická situace na území ČR nebude umožňovat standardní formu hlasování a pokud k tomu nebude vydáno zákonné opatření.

Pro (7 hlasů, 17,70 %)
Proti (0 hlasů, 0,00 %)
Zdržuji se hlasování (0 hlasů, 0,00 %)

„Vlastníci schvalují na doporučení výboru SVJ základní servis oken a balkónových dveří v bytových jednotkách dle cenové nabídky firmy MP oknoinvest ze dne 30.03.2021“

Pro (5 hlasů, 12,70 %)
Proti (0 hlasů, 0,00 %)
Zdržuji se hlasování (2 hlasy, 5,00 %)

Čas ukončení hlasování: 24.6.2021 23:55

20.05.2021 vložil PŘIKRYL Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)