V rámci aplikace má každý uživatel své jedinečné přihlašovací údaje (e-mail a heslo). Daná emailová adresa může být použita pouze pro jednoho uživatele. Je-li člen vlastníkem nebo nájemcem více jednotek, uveďte jeho emailovou adresu ke všem jeho jednotkám (zajistíte tak správné fungování aplikace, např. Hlasování). Přidělená funkce definuje oprávnění pro zobrazení nebo možnost editace jednotlivých částí stránek. Výchozí oprávnění dané funkce je možno upravit v záložce Natavení/Tabulka oprávnění. Osobní údaje členů jsou viditelné pouze pro vedení družstva/SVJ.
Tabulka změn/aktualizace vlastníků
Bývalí vlastníci jednotky  

Součet podílů na společných částech je 100%.

Součet podílů na společných částech je {{ showCase.getTotalShare().percentString }}. Součet podílů na společných částech musí být roven 100%. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte adresu jednotky u osoby, která provedla registraci. Pokud součet ani po této opravě nebude 100%, zkontrolujte správnost a úplnost tabulky členů.


Doplněním údajů v tabulce členů splňujete požadavky § 1177, § 1178 a § 1185 NOZ.

Emailové adresy prozatím neregistrovaných vlastníků jsou v tabulce zobrazeny červeně, těmto vlastníkům se neodesílají emailové ani SMS upozornění na příspěvky z Infodesky. SMS zprávy se neodesílají na červeně zobrazená telefonní čísla (zahraniční, chybně zadaná tel. čísla, je-li neregistrovaný email).