Název poplatku Částka
Úhrada nákladů za vydání stanov v tištěné podobě 50 Kč(smazat)
Úhrada nákladů za zaslání stanov v elektronické podobě 0 Kč(smazat)
Úhrada nákladů za vydání energetického průkazu v tištěné podobě 50 Kč(smazat)
Úhrada nákladů za vydání energetického průkazu v elektronické podobě 0 Kč(smazat)
Vydání dalšího klíče od vstupu do domu 50 Kč(smazat)
Poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti 100 Kč(smazat)

Přidat poplatek