Anketa je anonymní, vhodná k hlasování o věcech, o kterých rozhoduje vedení družstva na základě Vášeho názoru. Hlasování v anketě nenahrazuje rozhodování členské schůze ve věcech, o kterých podle zákona či stanov rozhoduje členská schůze. Každý člen družstva a společní členové hlasují jedním hlasem. Za společné členy hlasuje jen jeden (první v anketě).

Spokojenost s novou úklidovou firmou

Vážení členové, díky neustálým připomínkám na úklid společných prostor domu byla od 1.4.2016 vyměněna úklidová firma. Prosíme o zpětnou vazbu, zda jste s úklidem spokojeni. Děkujeme za hlasování v anketě, Váš názor je pro nás důležitý.

Anketa byla ukončena. Výsledky hlasování:
Nová firma je lepší (1 hlas)
Stav se nezměnil, stále mám připomínky (0 hlasů)
Nová firma je horší (0 hlasů)
Nevím, nevšímám si (1 hlas)

Čas ukončení ankety: 30.6.2016 20:00

03.05.2016 vložil Králová Zuzana (bývalý člen družstva)
E-mail byl odeslán 03.05.2016

Pořízení průmyslové pračky a sušičky z rozpočtu družstva

Vážení členové, člen našeho družstva nás prostřednictvím nástěnky požádal, zda bychom jako družstvo dali hlasovat o zájmu mezi členy o pořízení průmyslové pračky se sušičkou, která by byla umístěna v prádelně, která byla díky jarní brigádě Vás, členů vyklizena a vymalována. Místnost je toho času bez využití, respektive je využita pouze v době konání členských schůzí. Jednalo by se o průmyslovou pračku se sušičkou s kapacitou prádla cca 15 - 30 kg, tj. využití také pro objemné věci, které musíte v současné době nosit do čistírny. Praní by bylo přístupné všem členům družstva, cena praní by se stanovila vzhledem ke spotřebě vody a el. energie daného zařízení. V případě, že v anketě převáží ANO, pak se bude představenstvo zabývat konkrétními cenovými nabídkami, které Vám budou předloženy a rozhodování bude zařazeno na program nejbližší členské schůze, případně bude rozhodování per rollam. Prosím o vyjádření nezávazného názoru, abychom věděli, zda se máme danou záležitostí zabývat. Děkujeme

Anketa byla ukončena. Výsledky hlasování:
ANO - pračku i sušičku (2 hlasy)
ANO - pouze pračku (0 hlasů)
NE - děkuji, nevyužiji (0 hlasů)

Čas ukončení ankety: 30.5.2016 20:00

03.05.2016 vložil Králová Zuzana (bývalý člen družstva)
E-mail nebyl odeslán