Bývalí členové  

Součet podílů na společných částech je 100%.

Součet podílů na společných částech je {{ showCase.getTotalShare().percentString }}. Součet podílů na společných částech musí být roven 100%. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte adresu jednotky u osoby, která provedla registraci. Pokud součet ani po této opravě nebude 100%, zkontrolujte správnost a úplnost tabulky členů.


Doplněním údajů v tabulce členů splňujete požadavky na vedení seznamu členů družstva (členskou evidenci) v souladu s § 580 ZOK a zároveň § 2269 NOZ.

Emailové adresy neregistrovaných členů jsou v tabulce zobrazeny červeně. Těmto členům se neodesílají emailové upozornění na příspěvky z Informační desky. SMS upozornění se neposílají na červeně zobrazená telefonní čísla.