Každý člen družstva má jeden hlas. Společní členové mají dohromady jeden hlas a hlasuje pouze jeden z nich (ten, který odhlasuje jako první). Okamžikem prvního odhlasování již nelze dělat úpravy, je však možno změnit lhůtu pro hlasování. Kdykoli pak máte možnost na hlasování znovu upozornit členy, kteří doposud neodhlasovali. Podklady pro hlasování lze členům doručit v rámci e-mailového upozornění pomocí URL odkazu na uložený soubor v dokumentech.
Poslat členům upozornění o hlasování
Chvíli strpení prosím.
Poslat upozornění o hlasování členům, kteří ještě nehlasovali
Chvíli strpení prosím.
Vložit nové hlasování
Vložit nové hlasování
Zvolte typ hlasování:
Za společné členy hlasuje pouze jeden z členů (první účastník daného hlasování).
Jmenné hlasování

Rozhodování per rollam ve věci financování nezbytné opravy střechy

Hlasování bylo ukončeno.

Vážení,

vzhledem k tomu, že je potřeba nutně opravit střechu, která je v havarijním stavu (odhad prací 600 tis. Kč) a není možné z důvodu nouzového stavu a vládních opatření svolat členskou schůzi, rozhodlo představenstvo družstva přijmout rozhodnutí o financování této opravy mimo členskou schůzi formou per rollam. Vzhledem k tomu, že nám to tyto stránky umožňují, rozhodli jsme se pro rozhodnutí per rollam použít technických prostředků (webová aplikace webDOMU.cz) a pro ty členy, kteří nedisponují technickými prostředky využít tištěnou formou.

Členy, kteří jsou přihlášeni na stránky webDOMU.cz/demo (mají zde registrovaný e-mail a obdrželi heslo), žádáme o hlasování prostřednictvím těchto stránek. Členové, kteří přihlášení nejsou, obdrží návrh na hlasování formou per rollam v tištěné podobě vč. podkladů nutných k rozhodování prostřednictvím domovní schránky (nebydlící členové obdrží materiály poštou na adresu uvedenou v seznamu členů).

Na hlasování máte podle stanov družstva 15 dní. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné datum doručení návrhu členovi (objektivně, tj. kdy byl návrh doručen do schránky, nikoliv datum, kdy jste si po 10 dnech schránku vybrali). Kdo v této lhůtě nehlasuje, má se za to, že člen s návrhem usnesení nesouhlasí!

Hlasování bude ukončeno dne 1.5.2020 ve 23:55 hodin.

Nejedná se o hlasování o opravě střechy, ta je nezbytná a nevyhnutelná a rozhodnutí je plně v kompetenci představenstva družstva! Hlasujeme pouze o způsobu financování z důvodu nedostatečných zdrojů financování.

Představenstvo navrhuje členům družstva rozhodnout ve věci financování nutné opravy střechy s předpokládaným rozpočtem 600 tis. Kč a přijmout usnesení ve věci způsobu financování této opravy

financování formou zajištění bankovního úvěru ve výši max. 600 tis., se splatností max. 10 let a úrokem max. 2,8 %, bez zajištění zástavou, a to formou nejvýhodnější nabídky (6 hlasů)
financování opravy prostřednictvím vlastních zdrojů, což znamená navýšení nájemného o 3 Kč/m2/měsíc s platností od 1.5.2020 (2 hlasy)

Čas ukončení hlasování: 17.4.2020 09:00

Export hlasování (pro tisk)Zobrazit listinu jmeného hlasováníSeznam nehlasujících
16.04.2020 vložil Veselá Pavla (místopředseda družstva/představenstva)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána
Anonymní anketa

Spokojenost s novou úklidovou firmou

Hlasování bylo ukončeno.

Vážení členové, díky neustálým připomínkám na úklid společných prostor domu byla od 1.4.2016 vyměněna úklidová firma. Prosíme o zpětnou vazbu, zda jste s úklidem spokojeni. Děkujeme za hlasování v anketě, Váš názor je pro nás důležitý.

Nová firma je lepší (1 hlas)
Stav se nezměnil, stále mám připomínky (0 hlasů)
Nová firma je horší (0 hlasů)
Nevím, nevšímám si (1 hlas)

Čas ukončení hlasování: 30.6.2016 20:00

Export hlasování (pro tisk)Seznam nehlasujících
03.05.2016 vložil Králová Zuzana (bývalý člen družstva)
E-mail byl odeslán 03.05.2016
SMS nebyla odeslána
Anonymní anketa

Pořízení průmyslové pračky a sušičky z rozpočtu družstva

Hlasování bylo ukončeno.

Vážení členové, člen našeho družstva nás prostřednictvím nástěnky požádal, zda bychom jako družstvo dali hlasovat o zájmu mezi členy o pořízení průmyslové pračky se sušičkou, která by byla umístěna v prádelně, která byla díky jarní brigádě Vás, členů vyklizena a vymalována. Místnost je toho času bez využití, respektive je využita pouze v době konání členských schůzí. Jednalo by se o průmyslovou pračku se sušičkou s kapacitou prádla cca 15 - 30 kg, tj. využití také pro objemné věci, které musíte v současné době nosit do čistírny. Praní by bylo přístupné všem členům družstva, cena praní by se stanovila vzhledem ke spotřebě vody a el. energie daného zařízení. V případě, že v anketě převáží ANO, pak se bude představenstvo zabývat konkrétními cenovými nabídkami, které Vám budou předloženy a rozhodování bude zařazeno na program nejbližší členské schůze, případně bude rozhodování per rollam. Prosím o vyjádření nezávazného názoru, abychom věděli, zda se máme danou záležitostí zabývat. Děkujeme

ANO - pračku i sušičku (2 hlasy)
ANO - pouze pračku (0 hlasů)
NE - děkuji, nevyužiji (0 hlasů)

Čas ukončení hlasování: 30.5.2016 20:00

Export hlasování (pro tisk)Seznam nehlasujících
03.05.2016 vložil Králová Zuzana (bývalý člen družstva)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána