Anketa je anonymní, vhodná k hlasování o věcech, o kterých rozhoduje vedení SVJ na základě Vášeho názoru. Hlasování v anketě nenahrazuje rozhodování shromáždění ve věcech, o kterých podle zákona či stanov rozhoduje shromáždění. Každý člen SVJ hlasuje váhou podílu jeho jednotky (nebo jednotek). V případě společného vlastnictví hlasuje za jednotku pouze společný zástupce (označený v tabulce členů).

Pořízení kamerového systému

Měli byste zájem z důvodu zvýšení bezpečnosti o pořízení kamerového systému pro náš dům? Pokud v anketě převáží ano, bude se danou záležitostí výbor dále zabývat, tj. podmínkami provozu kamerového systému, zejména co se ochrany dat týče, cenovými nabídkami apod.

Anketa byla ukončena. Výsledky hlasování:
Ano, chci v domě kamerový systém (2 hlasy, 8.31 %)
Nechci v domě kamerový systém (1 hlas, 3.09 %)
Je mi to jedno (0 hlasů, 0.00 %)

Čas ukončení ankety: 30.11.2016 20:00

20.10.2016 vložil Nováková Zuzana (předseda výboru/SVJ)
E-mail byl odeslán 20.10.2016

Pořízení průmyslové pračky a sušičky na žetony

Vážení členové, díky jarní brigádě, které se většina z Vás zúčastnila, se nám podařilo vyklidit a zkulturnit původní prádelnu a mandlovnu v suterénu domu. Místnost je v současné době kromě konání shromáždění bez využití a tak nás jako výbor napadlo, zda byste byli pro pořízení průmyslové pračky a sušičky s kapacitou prádla cca 15 - 30 kg. Lze využít na praní objemných věcí, které musíte v současné době nosit do čistírny. Praní by bylo přístupné všem členům SVJ, cena praní by se stanovila vzhledem ke spotřebě vody a el. energie daného zařízení. V případě, že v anketě převáží ANO, pak se bude výbor zabývat konkrétními cenovými nabídkami, které Vám budou předloženy a rozhodování bude zařazeno na program nejbližšího shromáždění. Prosím o vyjádření nezávazného názoru, abychom věděli, zda se máme danou záležitostí zabývat.

Anketa byla ukončena. Výsledky hlasování:
ANO - pouze pračku (0 hlasů, 0.00 %)
ANO - pračku i sušičku (2 hlasy, 8.31 %)
NE - děkuji, nevyužiji (0 hlasů, 0.00 %)

Čas ukončení ankety: 30.5.2016 20:00

03.05.2016 vložil Nováková Zuzana (předseda výboru/SVJ)
E-mail byl odeslán 03.05.2016