Zástava družstevního podílu

vloženo 26.11.2014

Od 1.1.2014 je možno družstevní podíl zastavit, pokud to stanovy nepodmiňují nebo nevylučují (§ 32 zákona o obchodních korporacích). V praxi může nastat problém, neboť neexistuje žádný veřejný rejstřík, kam by se zástava zapisovala. Dokonce ani do seznamu členů není povinnost toto uvádět, takže je zde vysoce reálné riziko, že se případný nabyvatel členství o zástavě nedozví, pokud jej o této zástavě neinformuje sám převodce. Banky zatím o zástavy družstevních podílů nejeví zájem, zřejmě z výše uvedených důvodů. Každopádně družstevní podíl lze zastavit vůči jiným nebankovním osobám, takže pozor, abyste například kvůli spotřebitelské půjčce na pračku, kdy bude předmětem záruky Váš družstevní podíl, o něj jednoduše nepřišli.


Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ https://webdomu.cz/s/zalozit-vlastni-webzpět do Aktualit