Hlasování v SVJ v případě spoluvlastnictví jednotky a společný zástupce SVJ

vloženo 5.06.2014

Dle § 1185 obč. zákoníku spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, kterým je přímo SVJ (tam kde SVJ nevzniklo, pak vůči správci domu). To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Osoba zmocněná může být jeden ze spoluvlastníků, ale také cizí osoba. Zákon nevyžaduje, aby mělo zmocnění písemnou formu! Ta je však například při rozhodování o úvěru zpravidla vyžadována bankou.

Společný zástupce jedná pouze ve vztahu vůči SVJ, nikoliv vůči třetím osobám a také hlasuje na shromáždění.

Při hlasování na shromáždění by měl tento společný zástupce respektovat přijatá rozhodnutí v rámci rozhodování uvnitř jednotky, na které se použije § 1126 – 1133 NOZ, tedy pravidlo pro správu společné věci ve spoluvlastnictví, kdy o společné věci rozhodují spoluvlastníci podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů.

Formulář na zmocnění společného zástupce můžete najít v našich vzorových formulářích pro SVJ zde https://webdomu.cz/demosvj/formulare
zpět do Aktualit