TOPlist

Hlasování na shromáždění vlastníků v případě spoluvlastnictví jednotky

V případě, že je jednotka (bytová či nebytová) ve spoluvlastnictví více vlastníků, pak za danou jednotku jedná „na venek“ vůči  SVJ (či správci domu tam, kde SVJ nevzniklo) společný zástupce, kterého zmocní spoluvlastníci v souladu s § 1185 NOZ. Tento společný zástupce vystupuje ve všech věcech vůči SVJ, tedy také hlasuje na shromáždění vlastníků, přičemž hlasuje „jako jeden hlas“ za celou jednotku.

Při hlasování by měl tento společný zástupce respektovat přijatá rozhodnutí v rámci rozhodování uvnitř jednotky, na které se použije § 1126 – 1133 NOZ, tedy pravidlo pro správu společné věci ve spoluvlastnictví, kdy o společné věci rozhodují spoluvlastníci podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů.

Zástupce ve smyslu § 1185 NOZ může být vždy pouze jeden a nemusí jím být žádný ze spoluvlastníků, ale může se jednat o osobu mimo okruh těchto spoluvlastníků. Někdy to bude dokonce nezbytné, neboť zájmy spoluvlastníků mohou být ve vzájemném rozporu, a proto se nebudou moci spoluvlastníci vzájemně zastupovat.

Upozorňujeme, že spoluvlastníci si nemohou za účelem hlasování přičítat spoluvlastnický podíl jednotky, kterou mají ve spoluvlastnictví (například garáž apod.), k ostatním svým spoluvlastnickým podílům! Výsledek hlasování by nebyl v souladu s NOZ. Bohužel některá SVJ tato pravidla nerespektují a výsledek hlasování může být i 3 roky zpětně zpochybněn. Chcete-li mít 100 % jistotu jak správně hlasovat, založte si u nás stránky a vygenerujte si hlasovací listinu, která je v souladu s NOZ.

 


Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ. Prohlédnout demo stránky SVJ.zpět do Aktualit