Potvrzení o bezdlužnosti vlastníka jednotky VZOR

vloženo 30.09.2015

Dle § 1106 a 1107 NOZ kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená. Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li tak zákon. Závady, které nepřejdou, zanikají. Ustanovení § 1106 a 1107 platí obdobně také při nabytí vlastnického práva jinak než převodem.

V § 1186 odst. 2 NOZ je stanovena povinnost převodce jednotky doložit nabyvateli jednotky potvrzení osoby odpovědné za správu domu a pozemku (SVJ), jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, případně potvrzení o neexistenci dluhů. 

Neznalost zákona neomlouvá, proto by měl nabyvatel vždy ještě před uzavřením kupní smlouvy na potvrzení trvat, aby věděl, jaké dluhy s převodem souvisejí a o tyto dluhy upravit sjednanou kupní cenu.  

Potvrzení o bezdlužnosti v SVJ.doc     

Potvrzení o existenci dluhu v SVJ.doc     


Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ.zpět do Aktualit