Dohoda o provedení práce


Dohodu o provedení práce je možné uzavřít maximálně na 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. Hodiny odpracované pro jiného zaměstnavatele se do počtu hodin nezapočítávají. Do výše příjmu max. 10 tis. Kč za měsíc odměna nepodléhá odvodu zdravotního a sociálního pojištění, podléhá pouze dani z příjmů. V případě, že zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele prohlášení ke slevě na dani, uplatní zaměstnavatel zálohovou daň z příjmů ve výši 15 % a z vypočtené daně odečte slevy na dani. V opačném případě uplatní daň srážkovou rovněž ve výši 15 %, avšak z nezaokrouhleného základu daně a daň se zaokrouhluje na celé Kč směrem dolů! V případě odměňování na základě dohody o provedení práce nezapomeňte na dodržení výše minimální a zaručené mzdy a také na odvod zákonného úrazového pojištění ve výši minimálně 100 Kč/kalendářní čtvrtletí (bez ohledu na počet dohod u daného zaměstnavatele).

V případě, že zaměstnavatel má zaměstnance pouze na DPP (nepřekročí VZ 10 000 Kč), hradí minimální čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč (neomezený počet DPP). Pokud zaměstnanec na DPP vstoupí do odvodu sociálního pojištění, musí být prováděn výpočet zákonného pojištění shodně s postupem dle §12 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění. Zdroj: http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele


V souvislosti s dohodou o provedení práce nezapomeňte na další zákonné povinnosti jako je povinná vstupní lékařská prohlídka a po skončení dohody také na vystavení zápočtového listu (podle připravované novely ZP by měla být povinnost vystavování zápočtového listu u dohod o provedení práce, u kterých nedochází ke srážkám ze mzdy a odvodům pojistného, zrušeno).

Při prvním zaměstání na dohodu o provedení práce nezapomeňte také na to, že se musíte jako plátce daně ze závislé činnosti nebo srážkové daně přihlásit u finančního úřadu, a to nejpozději do 15-ti dnů a po skončení kalendářního roku podat vyúčtování daně ze závislé činnosti nebo srážkové daně, a to na předepsaném tiskopise finančnímu úřadu.


Nejsme jen pouhé webové stránky, jsme aplikace, která vede databázi Vašich členů, umíme za Vás rozesílat e-maily a SMS z nástěnky, hlídat revize Vašeho domu.... Vyzkoušejte nezávazně pro Váš dům.

Dohoda o provedení práce VZOR.doczpět do Ke stažení