TOPlist

Podnájem bytu a podnájemní smlouva VZOR dle NOZ


Podnájemní smlouvu je důležité odlišovat od smlouvy o nájmu bytu, jedná se o 2 zásadně rozdílné smluvní vztahy. Podnájem bytu vzniká, na rozdíl, od nájmu bytu až jako druhý v pořadí. Nájem bytu je uzavřen mezi vlastníkem bytu, tj. pronajímatelem a nájemcem. Pokud nájemce byt sám neužívá a dá jej k užívání jiné osobě, jedná se již o podnájem bytu, tj. druhý nájem v pořadí. Podnájem bytu se uzavírá zpravidla v bytovém družstvu, kdy jste nájemcem bytu, ale byt neužíváte, tj. dáte jej do podnájmu. Naopak ve společenství vlastníků, kde jste vlastníkem bytu a byt nechcete užívat, dáváte jej do užívání jiné osobě na základě nájmu bytu!

Nájem bytu je na rozdíl od podnájmu bytu chráněn zákonem a výpověď je možné dát pouze za zákonem stanovených důvodů.

Podnájem bytu je možné smluvně libovolně upravit v rámci dobrých mravů, tj. za jiných podmínek než je upraven nájem bytu v NOZ, a to vč. podmínek a lhůt pro skončení podnájmu či výše kauce.

Podnájemní smlouvu doporučujeme vždy uzavřít písemně.

Nezapomeňte si dříve, než podnájemní smlouvu uzavřete, zajistit písemný souhlas s podnájem od svého pronajímatele, tj. vlastníka bytu (např. bytového družstva, obce, vlastníka jednotky...), pokud v bytě sami dále trvale nebydlíte. Pokud byste dali byt nebo jeho část do podnájmu bez tohoto písemného souhlasu, aniž byste v bytě dále trvale bydleli, hrubě byste tím porušili povinnosti nájemce a vystavili se tak riziku výpovědi nájmu bytu podle § 2288 NOZ, bude se zřejmě jednat rovněž o porušení stanov družstva, pro které je možné člena družstva vyloučit a docílit tím zániku nájmu družstevního bytu. Podnajemni smlouva VZOR 2018.doczpět do Ke stažení