Potvrzení o členství v bytovém družstvu, nájmu bytu a bezdlužnosti člena družstva


Potvrzení o členství v bytovém družstvu, které si můžete stáhnout slouží rovněž jako potvrzení o nájmu bytu (né vždy je členství v družstvu s nájmem bytu spojeno), a dále současně jako potvrzení o bezdlužnosti. V případě, že jako statutáři nebo správci jste o vydání takovéhoto potvrzení požádáni, dejte pozor, komu jej předkládáte. Nejednou se na vás obrátí zájemce o koupi družstevního podílu nebo realitka s tím, že chtějí vědět, zda je konkrétní osoba členem družstva. Tyto informace v žádném případě takovéto osobě neposkytujte, neboť k tomu nejste ze zákona oprávněni a vystavujete se riziku, že vás bude poškozený člen žalovat a má na to plné právo. Pokud takové potvrzení po vás realitní kancelář nebo zájemce o členství v družstvu bude požadovat, odkažte je, aby si toto potvrzení zajistili přímo od osoby, která by měla být členem družstva (nezmiňujte od člena, neboť tím prozradíte, že se o člena jedná :-) ). Jediná osoba, které můžete takovéto potvrzení vystavit je člen družstva, a to v souladu s § 581 ZOK (zákona o obchodních společnostech a družstvech, tj. zákon o obchodních korporacích).

V případě, že se nacházíte v pozici zájemcem o koupi družstevního podílu, vyžádejte si nejen potvrzení o tom, že je daná osoba členem družstva, ale dále potvrzení o tom, že je daná osoba zároveň nájemcem družstevního bytu v daném družstvu. Může se totiž jednat o člena, který není nájemcem družstevního bytu, neboť se stal členem jen z toho důvodu, aby mohl být ve volených orgánech družstva. Dále se může jednat o člena družstva, jemuž byl převeden družstevní byt do osobního vlastnictví, přičemž nedošlo k zániku členství v družstvu. V případě převodu takovéhoto družstevního podílu byste se sice stali řádným členem družstva, ale neměli byste nárok na nájem družstevního bytu.  

WEBOVÉ STRÁNKY DRUŽSTVA A SVJ


Potvrzeni o clenstvi v druzstvu, najmu bytu a bezdluznosti.doczpět do Ke stažení