Žádost o souhlas s podnájmem bytu VZOR, podnájemní smlouva


Dříve než uzavřete podnájemní smlouvu, zajistěte si písemný souhlas s podnájem od svého pronajímatele, tj. vlastníka bytu (např. bytového družstva nebo obce), pokud v bytě sami dále trvale nebydlíte. Pokud byste dali byt nebo jeho část do podnájmu bez tohoto písemného souhlasu, aniž byste v bytě dále trvale bydleli, hrubě byste tím porušili povinnosti nájemce a vystavili se tak riziku výpovědi nájmu bytu podle § 2288 NOZ. Bude se zřejmě jednat rovněž o porušení stanov družstva, pro které je možné člena družstva vyloučit a docílit tím zániku nájmu družstevního bytu.

Vzor žádosti o souhlas s podnájmem bytu v odkaze naleznete také vzor podnájemní smlouvy.zpět do Ke stažení