Podmínky a upozornění pro využívání aktualit


  1. 1. Jednotlivé aktuality jsou zpracovávány provozovatelem a dle výběru provozovatele.
  2. 2. Účelem těchto aktualit je informovat o vybraných změnách, novinkách, akcích apod. ve vztahu k bytovým družstvům a společenstvím vlastníků, nikoliv zde uveřejňovat veškeré právní, daňové a jiné změny, které se týkají těchto subjektů.
  3. 3. Provozovatel vždy postupuje nestranně, nezávisle, diskrétně a v dobré víře.
  4. 4. Provozovatel vychází ze stavu účinného v době vložení aktuality.
  5. 5. Provozovatel poskytuje základní rozbor věci dle svého uvážení, případně s odkazem na právní předpisy či judikaturu (soudní rozhodnutí).
  6. 6. Aktuality jsou negarantované a provozovatel neodpovídá ani neručí za jejich obsah a úplnost. V případě, že návštěvník bude v jeho věci postupovat dle uvedené aktuality, činí tak výhradně na svoji vlastní odpovědnost. Uveřejněné aktuality v žádném případě nemohou nahradit komplexní právní služby poskytované advokáty, notáři, exekutory nebo daňovými poradci.
  7. 7. Vznikne-li návštěvníkovi aktualit jakákoli újma, hmotná či nehmotná, v přímé či nepřímé souvislosti s poskytnutou aktualitou, provozovatel za ni nenese žádnou odpovědnost.