Podmínky a upozornění pro využívání poradny


 1. 1. Jednotlivé dotazy jsou zpracovávány provozovatelem, přičemž provozovatel vychází z informací poskytnutých návštěvníkem v jeho dotazu.
 2. 2. Provozovatel poskytne odpovědi na dotazy, na které je z kapacitních a jiných důvodů schopen poskytnout kvalifikovanou odpověď.
 3. 3. Provozovatel vždy postupuje nestranně, nezávisle, diskrétně a v dobré víře.
 4. 4. Provozovatel poskytuje stručné odpovědi na vložené dotazy, přičemž vychází ze stavu účinného v době vložení dotazu či stavu v době uvedené v dotazu.
 5. 5. Provozovatel není povinen poskytovat komplexní poradenství a pomoc v kauze. Provozovatel poskytne základní poradenství vycházející ze skutkových informací zadaných návštěvníkem v dotazu.
 6. 6. Provozovatel poskytuje základní rozbor věci s odkazem na právní předpisy či judikaturu (soudní rozhodnutí) a návrhem vhodného postupu ve věci.
 7. 7. Odpověď je návštěvníkovi zasílána provozovatelem na zadaný e-mail, který vkládá při on-line dotazování. V případě chybně zadaného e-mailu dojde k nedoručení odpovědi. Provozovatel nenese odpovědnost za toto nedoručení, které bylo způsobeno nesprávným zadáním návštěvníkova e-mailu do formuláře.
 8. 8. Dotazy jsou obvykle odeslány na zadanou e-mailovou adresu v odlišných lhůtách a to na základě zvoleného typu dotazu. Očekávaný termín zaslání odpovědi je uveden v záhlaví poradny a činí obvykle dva týdny.
 9. 9. Odpovědi jsou negarantované a provozovatel neodpovídá ani neručí za jejich úplnost. V případě, že návštěvník bude v jeho věci postupovat dle poskytnutého rozboru, činí tak výhradně na svoji vlastní odpovědnost. Poskytnuté rady v žádném případě nemohou nahradit komplexní právní služby poskytované advokáty, notáři, exekutory nebo daňovými poradci.
 10. 10. Vznikne-li návštěvníkovi jakákoli újma, hmotná či nehmotná, v přímé či nepřímé souvislosti s poskytnutou odpovědí, provozovatel za ni nenesou žádnou odpovědnost.
 11. 11. Zpracovávání a uchovávání veškerých údajů je zcela v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Návštěvník není povinen uvádět žádné své osobní údaje s výjimkou kontaktního e-mailu. Pokud osobní údaje uvede, ve zveřejněné podobě jsou tyto údaje odstraněny, stejně tak jako údaje o věci, které by mohly vést ke ztotožnění.
 12. 12. Osobní údaje takto zaslané provozovatel dále nezpracovává a nikdy nejsou poskytované třetím osobám.
 13. 13. Návštěvník souhlasí s použitím anonymizovaného dotazu a odpovědi na něj a jejich zveřejněním jako vzorové otázky a odpovědi na webovém portálu.