Smlouva o výkonu funkce

vloženo 14.04.2015

Dobrý den,  
obracím se na Vás s žádostí předsedy BD o posouzení, zda je nutné mít sepsanou smlouvu u výkonu funkce pro členy představenstva a kontrolní komisi, nebo zda činnost vyplývá přímo ze zákona a není třeba mít nic smluvně ošetřeno.

Dobrý den,
smlouva o výkonu funkce musí být u kapitálové společnosti dle § 59 odst. 2 uzavřena písemně nejpozději do 30.6.2014, jinak se má za to, že je výkon funkce bezplatný. Smlouvu schvaluje nejvyšší orgán společnosti, tj. u družstva členská schůze. Vzhledem k tomu, že družstvo není kapitálovou společností (§ 1 ZOK), není potřeba smlouvu uzavírat písemně. Mám za to, že není vůbec povinnost smlouvu uzavírat, tedy ani ústně, a to s ohledem na odst. 1 § 59 ZOK, který říká, byla-li smlouva uzavřena:

§ 59 Smlouva o výkonu funkce

(1) Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí.Družstvo však ve stanovách může mít stanovenou povinnost uzavřít smlouvu písemně.


Poradnu poskytujeme ZDARMA pro bytová družstva a SVJ, která u nás mají své webové stránky. Vyzkoušejte nezávazně pro Váš dům. webDOMU.cz umí za Vás rozesílat e-maily a SMS z nástěnky, hlídat revize Vašeho domu....