Dohoda o provedení práce bytové družstvo nebo SVJ

vloženo 22.04.2014

Dohodu je možné uzavřít na práce o rozsahu max. 300 hodin za kalendářní rok u téhož zaměstnavatele. Od 1.1.2014 je hrubá odměna do výše 10 000 Kč zdaněna srážkovou daní ve výši 15 % (z nezaokrouhleného základu daně). V případě, že zaměstnanec podepíše prohlášení ke slevě na dani, pak se uplatní zálohová daň, která činí také 15 %, avšak ze zaokrouhleného základu daně na celé 100 Kč nahoru a zaměstnavatel uplatní z této daně slevu na dani. Do 10 000 Kč hrubé měsíční odměny se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. I v případě uplatnění srážkové daně je nově možnost vystavit potvrzení o výši daně a příjem tak zahrnout do daňového přiznání a započíst uhrazenou sraženou daň. Nezapomeňte, že také v případě zaměstnávání na dohodu o provedení práce je nutné, se jako zaměstnavatel registrovat u Kooperativy k platbě zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. V případě zaměstnávání pouze na základě dohody o provedení práce, činí pojistné 100 Kč/čtvrtletí bez ohledu na počet uzavřených dohod. Nezapomeňte, že také na dohody o PP se již vztahuje minimální a zaručená mzda.

 

Pozor, činnost v představenstvu a kontrolní komisi bytového družstava nelze vykonávat na základě dohody o provedení práce.

V případě, že zaměstnavatel má zaměstnance pouze na DPP (nepřekročí VZ 10 000 Kč), hradí minimální čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč (neomezený počet DPP). Pokud zaměstnanec na DPP vstoupí do odvodu sociálního pojištění, musí být prováděn výpočet zákonného pojištění shodně s postupem dle §12 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění. Zdroj: http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele 

 

Vzor dohody o provední práce.


Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ https://webdomu.cz/s/zalozit-vlastni-webzpět do Aktualit