Změna stanov bytového družstva

vloženo 30.05.2014

Do 30.6.2014 musít družstvo přizpůsobit stanovy novému zákonu o obchodních korporacích (§ 777). Změna stanov musí proběhnout za účasti notáře. Pro změnu úpravy těchto náležitostí stanov:

  - podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a

  - podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu,

se v § 731 vyžaduje souhlas všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt, a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Toto je v praxi u družstev s více členy skoro nemožné. Vzhledem k rozsáhlým zákonným změnám nedoporučuji úpravu stávajících stanov, ale přijetí zcela nových stanov.

čtěte také zde: hthttps://webdomu.cz/s/poradna/zmena-stanov-druzstvo-ZOK

 

 zpět do Aktualit