Umožňují Vaše stanovy hlasování na schůzi SVJ na základě plné moci?

vloženo 04.11.2015

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že pokud chcete umožnit hlasování na shromáždění  SVJ na základě plné moci nepřítomného vlastníka/spoluvlastníků, je potřeba toto umožnit ve stanovách SVJ, a to podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23.5.2012, spisová značka 29 Cdo 3399/2010.

V případě, že chcete umožnit hlasování na shromáždění SVJ na základě plné moci nepřítomného vlastníka a přizpůsobujete své stanovy ustanovením NOZ, jak ukládá zákon do 31.12.2016, neopomeňte tuto možnost ve stanovách zmínit a dále upřesnit, zda může být vlastník zastoupen pouze jiným vlastníkem daného SVJ nebo jakoukoliv cizí osobou. Můžete využít naši plnou moc pro hlasování na shromáždění vlastníků SVJ.

A víte jak správně hlasovat? V praxi se setkáváme s tím, že v případě spoluvlastnictví jednotky je prováděno hlasování nikoliv za celou jednotku, ale hlasy jsou nesprávně rozdělovány na jednotlivé vlastníky. Řada SVJ hlasuje v rozporu s ustanovením § 1126 až 1233 NOZ a co hůře, na mnoha portálech "specialozovaných na SVJ" jsou generovány hlasovací a prezenční listiny, které tyto paragrafy nerespektují. Přitom lze takového hlasování jednoduše zneplatnit. Jak správně hlasovat se dočtete v našem článku.


Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ https://webdomu.cz/s/zalozit-vlastni-web

 zpět do Aktualit