TOPlist

Vzorové stanovy bytového družstva dle ZOK ke stažení

Naše vzorové stanovy družstva vycházejí ze zákona č. 90/2012  Sb. Zákon o obchodních korporacích (ZOK), a dále z praxe správy bytových družstev. Stanovy družstva jsou připraveny s velkým úsilím, péčí a prošly korekcí ze strany 2 notářů. Stanovy družstva mají celkem 26 stran a pro Vaši představu, zda Vám náš vzor Stanov bude či nebude vyhovovat, nastiňujeme základní charakteristiku a úpravu některých článků stanov:

Stanovy družstva jsou pojaty jako stanovy, které nahrazují stanovy přijaté podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a dále podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Stanovy je však možné využít také pro nově vznikající bytová družstva, a to vynecháním ustanovení o nedělitelném fondu družstva (pokud nově vzniklé družstvo nechce tento fond zřídit).

Zástava družstevního podílu je možná se souhlasem představenstva družstva pouze za účelem zajištění dluhu, kterým je povinnost uhradit úplatu za převod (či jiný způsob nabytí) družstevního podílu v družstvu, a to výlučně dluhu vůči bance ve smyslu zákona o bankách, která má sídlo v ČR.

Volené orgány družstva – představenstvo se 3 členy, kontrolní komise se 3 členy, možnost kooptace těchto členů.

Členská schůze – možnost rozhodování per rollam, přijímání usnesení většinou hlasů přítomných členů, pokud ZOK nepožaduje vyšší počet hlasů nebo 100 % souhlas, možnost zastupování na shromáždění na základě plné moci. Možnost konání dílčích členských schůzí po jednotlivých vchodech.

Hospodaření družstva – zisk družstva je použit k úhradě ztráty z předchozích let, nevyčerpaný zůstatek je převáděn do dalších let, případně může být použit k tvorbě fondů ze zisku (fond určený na opravy), ztráta družstva je uhrazována z nerozděleného zisku nebo převáděna do dalších let a její úhrada v letech tvorby zisku.


Založte si u nás webové stránky pro Vaše bytové družstvo  a získejte stanovy bytového družstva za zvýhodněnou cenu 299 Kč. Prohlédnout demo stránky.

Cena vzorových stanov BD:

Pro platící uživatele internetových stránek BD webDOMU.cz    299,- Kč
Pro ostatní zákazníky 1.500,- Kč

 

 

​Cena nezahrnuje individuální úpravu stanov, přizpůsobení stávajících stanov či konzultace.

Pro zaslání vzorových stanov SVJ uhraďte danou částku na účet č. 2100989740/2010. Jako VS uveďte IČ vašeho družstva, doplňující text k platbě pak váš e-mail. O provedené platbě (objednávce stanov) nás můžete informovat i přímo na info@webdomu.cz. Potřebujete-li, vystavíme vám před platbou zálohovou fakturu. Po připsání částky na náš účet, vám budou obratem zaslány vzorové stanovy ve formátu DOC, současně obdržíte i naši fakturu na přijatou platbu.zpět do Aktualit