Změna stanov SVJ již bez účasti notáře, a to bez ohledu na datum vzniku SVJ

vloženo 06.11.2015

Od 1.7.2020 se pro změnu stanov SVJ (bez ohledu na to, zda SVJ vzniklo před nebo po 1.1.20104) nevyžaduje forma veřejné listiny (notářského zápisu), a to v souladu s § 1200 odst. 5 NOZ.

Pokud však stanovy vyžadují pro jejich změnu notáře, pak mají stanovy přednost před zákonem! 


Stav do 30.6.2020:

Pokud Vaše SVJ, které vzniklo před 1.1.2014 stále nepřizpůsobilo své stanovy novému občanskému zákoníku, bude pro Vás zajímavá změna stanoviska Vrchního soudu v Olomouci k účasti notáře při změně stanov.

Dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.7.2015, sp. Zn. 7 Cmo 79/2015 není potřeba přizpůsobovat stanovy SVJ novému občanskému zákoníku u SVJ vzniklých před 1.1.2014 za účasti notáře, vyjma těch SVJ, které mají ve svých stanovách změnu stanov za účasti notáře zakotvenou. Usnesení § 1200 odst. 3 NOZ totiž dle vyjádření soudu nedopadá na SVJ vzniklá před 1.1.2014. Podle vyjádření dále není potřeba notáře ani k následným změnám stanov, tj. poté co budou stanovy již novému občanskému zákoníku přizpůsobeny.

Naproti tomu usnesení Vrchního soudu v Olomouci bylo ve svém usnesení ze dne č. 8 Cmo 278/2015 z 22. 9. 2015 opačného názoru. Tento názor však svým usnesením sp. zn. 8 Cmo 202/2016 z 28.6. 2016 Vrchní soud v Olomouci změnil a dospěl ke shodnému závěru jako Vrchní soud v Praze. Po dlouhé době nejistoty tedy došlo ke sjednocení stanovisek v tom smyslu, že v případě SVJ vzniklých před 1. lednem 2014 nemusí mít rozhodnutí o změně stanov  formu notářského zápisu.

Doufejme, že se rejstříkové soudy budou usnesením svých nadřazených soudů řídit a nebudou notářské zápisy vyžadovat, neboť rozhodnutí vrchního soudu není pro ně právně závazné. Závaznost by mohla přinést pouze změna legislativy nebo stanovisko Nejvyššího soudu, které je možné považovat za závazné pro soudy nižšího stupně. 

Změna stanov po tak rozsáhlých změnách zákonů, které nastaly od 1.1.2014 zrušením zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a novou úpravou problematiky SVJ zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a změnou dalších navazujících předpisů, není jednoduchá záležitost a mnohdy se vyplatí přijmout nové stanovy jako celek, neboť je potřeba zpravidla změnit celou koncepci a strukturu stanov. Pro změnu stanov doporučujeme využít služby zkušeného správce, advokáte či notáře, můžete využít také naše vzorové stanovy, které jsme pro Vás připravili a konzultovali s notáři. Více se dočtete na tomto odkaze https://webdomu.cz/s/aktuality/stanovy-svj-vzor-dle-NOZ-2015-ke-stazeni


Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ https://webdomu.cz/s/zalozit-vlastni-webzpět do Aktualit