Možnost registrace bytového družstva k DPH

vloženo 11.12.2015

Dobrý den,

máme u Vás jako bytové družstvo zřízené již druhý rokem internetové stránky a jsme velice spokojeni, chtěli bychom však využít vašeho poradenství a ptáme se zda se by se nám jako družstvu vyplatilo stát se plátcem DPH z důvodu chystané rozsáhlé revitalizace našeho domu a jaká sazba daně by se uplatnila u nájmu a jestli se to vztahuje také na služby. Děkujeme a těšíme se na vaší odpověď. Za představenstvo našeho BD paní Novotná.

Dobrý den,

jsme rádi, že jste s Vašimi stránkami družstva u nás spokojeni. Ohledně Vašeho dotazu - pokud jste bytové družstvo, které pronajímá své byty a případně nebytové prostory pouze neplátcům DPH, pak se nemůžete k dani z přidané hodnoty vůbec registrovat, protože nejste oprávněni v souladu s § 94a zákona o DPH podat přihlášku k této dani. Nájem nemovité věci je dle § 56a zákona o DPH osvobozen od daně bez nároku na odpočet DPH. Pokud byste však pronajímali byty nebo nebytové prostory plátcům DPH (třeba i umístění reklamy na fasádě domu nebo pronájem prostoru pro umístění antény pro mobilní operátory), pak se můžete k této dani registrovat v případě, že se rozhodnete u nájmu těmto plátcům daň uplatňovat.

V daném případě však budete uskutečňovat jak osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH (pronájem družstevních bytů neplátcům - zejména fyzickým osobám), tak plnění, která zatížíte 21 % DPH s nárokem na odpočet DPH (pronájem plátcům DPH) a v tomto poměru budete krátit veškeré nároky na odpočet DPH, případně budete tyto odpočty v následujících letech u dlouhodobého majetku ještě upravovat v závislosti na změně tohoto poměru (například když přestanete pronájem vůči plátci uskutečňovat).

Pro lepší pochopení - kdybyste v roce revitalizace uplatnili odpočet DPH na faktuře za revitalizaci, protože jste pronajali bytové nebo nebytové prostory rovněž plátci DPH, u kterého jste se rozhodli uplatnit daň na výstupu, a po roce byste již žádný pronájem plátci neuskutečnovali (výrazně by se změnil poměr osvobozených plnění a neosvobozených plnění), museli byste ještě uplatněný nárok na odpočet DPH z faktury za revitalizaci, který jste již získali, poměrně státu vrátit.

Musím zde také zdůraznit vysokou administrativní zátěž v případě registrace a plnění povinností v oblasti DPH a nově k tomuto od 1.1.2016 přibudou další povinnosti v podobě povinnosti podat kontrolní hlášení každý měsíc a případné zpoždění či chyby s sebou nesou riziko vysokých pokut.

POZOR! Nájemné od členů družstva - fyzických osob, se nezapočítává do obratu bytového družstva! 

Osobně bychom doporučovali bytovému družstvu stát se plátcem DPH pouze v případě vysokého poměru nájmu bytových či nebytových prostor plátcům DPH vůči ostatním příjmům, které jsou osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet DPH, avšak i v tomto případě zvážit také rizika administrativy a možných sankcí v souvislosti s plátcovstím DPH, a to zejména od 1.1.2016.


Poznámka: nájem nemovité věci (poskytnutí práva užití) zákon o DPH nevymezuje, a protože jde o pojem z oblasti DPH, která je v rámci EU harmonizována, je třeba ho posuzovat konformně s cíli evropského práva, tj. bez ohledu na to, jaký význam mu přikládá vnitrostátní soukromé právo. Charakteristika nájmu nemovité věci, kterému směrnice o DPH přisuzuje osvobození od daně, vychází převážně z judikatury SDEU, podle které se jedná o poskytnutí práva pro danou osobu na smluvenou dobu a za smluvenou úplatu zabrat a užívat přesně vymezenou nemovitou věc jako vlastník za současného vyloučení stejných práv třetích osob. Zdroj: financisprava.cz


Pokud se chcete dozvědět, co se počítá do obratu bytového družstva a SVJ, navštivte naši aktualitu  https://webdomu.cz/s/aktuality/bytove-druzstvo-svj-obrat-DPH


Poradnu poskytujeme ZDARMA pro bytová družstva a SVJ, která u nás mají své webové stránky. Vyzkoušejte nezávazně pro Váš dům. webDOMU.cz umí za Vás rozesílat e-maily a SMS z nástěnky, hlídat revize Vašeho domu....